Orthofoto - Definitie

Wat is een orthofoto?

Een orthofoto, ook bekend als orthografische foto of orthofotografie, is een luchtfoto waarbij de afbeelding is gecorrigeerd op geometrische vervormingen om een nauwkeurige weergave van het aardoppervlak te bieden. In tegenstelling tot gewone luchtfoto’s, waarin de afbeelding wordt beïnvloed door perspectivische vertekeningen, is een orthofoto gecorrigeerd zodat deze een uniforme schaal heeft en loodrecht op het aardoppervlak staat.

Orthofoto’s worden vaak gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder cartografie, GIS (Geografisch Informatiesysteem), stadsplanning, landgebruikstoepassingen, milieubeheer, nutsvoorzieningen, enzovoort. Omdat orthofoto’s een nauwkeurige weergave van het terrein bieden, kunnen ze worden gebruikt om afstanden, oppervlakten en andere ruimtelijke eigenschappen te meten met een hoge mate van precisie.

Om een orthofoto te maken, worden luchtfoto’s genomen vanuit vliegtuigen, drones of andere luchtvaartuigen. Vervolgens worden deze foto’s verwerkt met behulp van fotogrammetrische software om geometrische correcties uit te voeren, waaronder het verwijderen van perspectivische vervormingen en het toepassen van correcties voor terreinvariaties en camerabewegingen. Het resultaat is een beeld dat een nauwkeurige en uniforme representatie van het terrein biedt, geschikt voor verschillende toepassingen in de geospatiale analyse en visualisatie.